Gredstedbro Gymnastikforening
Om foreningen
Skriv en kort beskrivelse af foreningen her

​Årsberetning Gredstedbro Gymnastikforening 2018


Endnu et år er gået i Gredstedbro gymnastikforening. Endnu et år med vanlig gænge, men bestemt også et år med fokus på at få udelegeret opgaver ud til flere frivillige.
 
Det der har fyldt rigtig meget i år, er at fastholde den strategi, vi har valgt nemlig at uddelegere flere opgaver til andre frivillige. Herunder sponsordelen, hvor vi siger mange tak for en formidabel indsats til Torben Madsen, der var en stor andel i et udsolgt juleskrab, og sikrede sponsor til vores flotte nye foreningsdragter. Han er allerede igang igen med at sikre at næste trænerdragter bliver sponseret, derudover har han flere tanker i ærmet, til at sikre en stabil indtægt, således at vi kan øge vores udgifter til uddannelse til trænerene og nye redskaber.
Selve planlægningen af opvisningen viste sig at være en kæmpe succes. Årets opvisning slog tilskuerrekord, hvilket kan takkes udvalget for som består af Marianne Øllgaard, Pernille Poulsen, Pia Ellegaard. De arbejder igen på at sikre et meget spændene program her den 9/3 i Kongeåhallen, som vi glæder os til, og vi er sikre på at det nye samarbejde med den nye halbestyrer, så bliver denne sæsons opvisning en god oplevelse.
 
Den fælles idrætsforening i Gredstedbro, er forsat sat på pause, det er ikke lykkedes at finde nogle tovholder til at drible denne forening igang, hvilket vi i bestyrelsene er kede af, da ideen er rigtig god.
 
Vi har i bestyrelsen dog valgt at tage ideerne fra denne forening ind i GGF, og derved få flere opgaver ud til frivillige, således at det er lettere at overskue at være frivillig, og derved giver en hånd med lidt længere
 
Sædvanen tro, bød året på Minilejr med omkring 80 tilmeldte glade børn, ung lederne havde stået for aktiviteterne, med selvvalgt leg, rytme og spring. Der var et gyserløb for 4. og 5. klasse, og dagen blev sluttet af med hårfarve, sminke og disco. En rigtig hyggelig dag for både store samt små, lejren blev afholdt sammen med JUG.
 
Det lykkedes ikke at fastholde Yoga holdet, grundet manglende instruktør, det var ellers et kæmpe hit.
                                                                                   
I januar var der 46 gymnaster der deltog i pigelejr i Vejen idrætscenter og 6 drenge deltog i drengelejr i Hellehallen. Hvert år kommer vores ledere hjem med nye ideer fra disse lejre, dejligt at det både er populært for gymnaster som ledere.
Vi valgte i år sammen med JUG at bruge penge på at invitere alle børn fra ældste gruppe og alle børn i Gredstedbro skole over i hallen til 3 dage med gymnastik, for at få flere gymnaster i foreningen, det var nogle gode dage, men om det har kunne måles på antallet af gymnaster er meget svær at sige, og vi må erkende at det med at fastholde drengene efter 3. kl er en kæmpe udfordring, som også håndbold og fodbold kæmper, dette bliver en kæmpe udfordring, som skal løses!
 
Årets store højde punkt var selvfølgelig opvisningen, med over 600 betalende tilskuere. Opvisningen var med egne hold, efterskolehold, JTH og Minimix. Vi havde også 3. hold med til område opvisning. Dejligt at se så mange glade børn og voksne bevæge sig glade rund på gulvet. Gredstedbro gymnastik forening består af 286 medlemmer, foruden idræt om dagen der tæller 90 medlemmer.  så det er ialt en fremgang ca. 20 medlemmer i forhold til sidste år. Der er 16 hold i foreningen - Dette skyldes meget dygtige leder, der formår at fastholde gymnasterne på holdene.
 
Året har også budt på kurser for både ung ledere samt voksen ledere, nogle har været sammen afsted, og nogle kurser har kun været for ung ledere. Der har været gode tilbage meldinger på kurserne, skønt at blive inspireret, og så kunne anvende det hjemme i foreningen.
 
Igen i år havde vi folk til Owen luft som hjælper ialt 16 personer havde til opgave at holde toiletter rene, og servere mad og det var igen en hyggelig dag, det er ikke så tit at man har populære navne til at spille live for en, mens man gør toiletter rene og der var glade folk over hele linjen. Ligeledes deltog vi i Tour de Åge, og Gredstedbro byfest.
 
Vi har valgt at alle træner bliver tilbudt et billet til verdensholdet opvisning i april, som tak for en god indsats.
 
En stor tak til vore voksen ledere samt ung ledere, for jeres store indsats i foreningen, både med at lede gymnastik, hjælpe til byfest, sikre at juleskrab blev udsolgt for først gang, eller gøre toiletter rene til Owen luft, tak skal i have. Ligeledes skal der lyde en stor tak for godt samarbejde med byens øvrige foreninger, som er konstruktiv og
 
Stine, en tak skal lyde til dig. Du har valgt at stoppe, i bestyrelsen efter 2 år. Du har haft bestyrelsens hårde post som blæksprutte, der har altid været meget at se til og holde styr på, men disse opgave har du udført med stor flid og samvittighedsfuldt, tusinde tak for det! Jeg håber, at du forsat bliver en aktiv del af det frivillige arbejde i foreningen.
 
Jeg selv siger også tak for at være en del af bestyrelsen. Det var med vemod, at jeg af personlige årsager måtte fravælge at forsætte i bestyrelsen, det har været ufatteligt sjovt og lærerigt at være en del af bestyrelsen, ved her udfordring vi har mødt, har vi taget PIPPI hatten på og sagt “ det har vi aldrig prøvet før, så det er vi nok mega gode til”. det har også været en fornøjelse med en tillid der har været mellem os, har man en ide, så var der opbakning til at arbejde videre med den, dette håber jeg vil blive grundstenen i bestyrelsen fremadrettet, som jeg har nævnt ved flere lejligheder, ser jeg denne forening, og ikke mindst bestyrelse, som den er er bedst kørende i lokalområdet, hvilket I er en meget stor andel til, og jeg er klar til at hjælpe som frivillig.
 
Tusinde tak for godt samarbejde til Sanne, Sandra, Line og Stine. Tak for jeres store engagement, gode ideer, konstruktiv feedback og hyggelige timer vi har brugt i gymnastik foreningens tegn. Vi har arbejdet målbevidste og effektivt. Tak!
 
Gredstedbro Gymnastikforening, Søndag d.3/2 2019

Laust T. Kulmback, Formand.
Frivillige
I Gredstedbro Gymnastikforening har vi altid brug for frivillige hænder. Har du mulighed for at bage en kage, hjælpe med at slæbe redskaber, lære børn at slå en kolbøtte eller andet må du endelig ikke holde dig tilbage. Kontakt os på ggf@sport.dk 
Kalender
Besøg vores side
Gredstedbro Gymnastikforening, Sønderbyvej 19, 6771 Gredstedbro | Email: ggf@sport.dk / CVR-nummer: 33217455