Om GGF » Årsberetning
Årsberetning Gredstedbro gymnastikforening- 2016.
Endnu et år er gået i Gredstedbro gymnastikforening. Endnu et år med vanlig gænge men bestemt også et år med nye opgaver samt udvikling.
Det der har fyldt rigtig meget i år, specielt for os som bestyrelse er en evt. omlægning til en fælles idrætsforening i Gredstedbro. Jørgen Lassen, har undersøgt rigtig meget omkring en fælles idræts forening, og er sammen med DGI og de implicerede foreninger i gang med at få lavet en fælles struktur til en fælles forening. Det har været rigtig spændende, at være med til de indledende møder og håber, at alle foreningerne positivt vælger at være med i den fælles idrætsforening. På sigt kan det gøre arbejdet lettere i bestyrelsen, og give et større fællesskab foreningerne i mellem. Det er endnu ikke helt på plads, så en dato for hvornår det går i luften vides endnu ikke. Når det går i luften bliver strukturen ændret så der ikke længere er en bestyrelse, men det bliver et gymnastik udvalg, hvor der ligger udvalg under. For gymnastik foreningens vedkomne er opgaverne beskrevet på de forskellige poster, så det skulle være rimeligt at gå til.
Sædvanen tro, bød året på Minilejr med 64 tilmeldte glade børn, ung lederne havde stået for aktiviteterne, med bla. med velcrobold, høvdingebold, selvvalgt leg. Der var et gyserløb for 4. og 5. klasse, og dagen blev sluttet af med hårdfarve, sminke og disco. En rigtig hyggelig dag for både store samt små.                                                                                   I januar var der mange gymnaster der deltog i pigelejr i Vejen idrætscenter og drengelejr i Hellehallen, hvert år kommer vores ledere hjem med nye ideer fra disse lejre, dejligt at det både er populært for gymnaster som ledere.
Årets store højde punkt var selvfølgelig opvisningen, med 12 af vores egne hold, og 2 gæste hold, JTH og Minimix. Vi havde også 4. hold med til område opvisning. Dejligt at se så mange glade børn og voksne bevæge sig glade rund på gulvet. Gredstedbro gymnastik forening består af 319 medlemmer, foruden ved kommer de ledere som går på holdene. Der er 10 gymnastik hold med børn og unge, samt Cross gym, løb og Zumba.
Året har også budt på kurser for både ung ledere samt voksen ledere, nogle har været sammen afsted, og nogle kurser har kun været for ung ledere. Der har været gode tilbage meldinger på kurserne, skønt at blive inspireret, og så kunne anvende det hjemme i foreningen.
Dette års foreningstur, blev erstattet af et spotkursus i modtagning og spring, det var delt op, så det var for ledere med de mindre om formiddagen, fælles frokost i cafeteriet, hvor vores nye halinspektør Peter, havde lavet nogle lækre sandwich til os. Om eftermiddagen var det så for ledere med de store gymnaster. Det var en rigtig god og lærerig dag. Årsafslutningen for lederne blev til kopfodbold i hallen og efterfølgende hygge og lækker middag i cafeteriet.
Der skulle også i år samles penge ind. Som noget nyt havde vi 8 personer der i løbet af dagen deltog i Owen luft, hvor vores opgave var at holde toiletter rene, til trods for arbejdsopgaven, var det også en hyggelig dag, det er ikke så tit at man har populære navne til at spille for en, mens man gør toiletter rene. Ligeledes deltog vi i Tour de Åge, og Gredstedbro byfest.
 
 
En stor tak til vore voksen ledere samt ung ledere, for jeres store indsats i foreningen, både med at lede gymnastik, hjælpe til byfest, sælge juleskrab, eller gøre toiletter rene til Owen luft, tak skal i have. Ligeledes skal der lyde en stor tak for godt samarbejde med byens øvrige foreninger, vi glæder os til den fælles idrætsforening.
I 1980 var Anne Lise Lauridsen med til at danne Gredstedbro Gymnastik foreningen, og blev derefter foreningens revisorer, sammen med Anni Bromerholm, de har nu valgt at stoppe efter 37 år, tusinde tak til jer for jeres indsats og trofasthed. Rita, en særlig tak skal også lyde til dig. Du har også valgt at stoppe, i foreningen efter 10 år. Du har haft bestyrelsens hårdeste post som kasserer, der har altid været meget at se til og holde styr på, men denne opgave har du udført med stor flid og samvittighedsfuldt, tusinde tak for det.
Tusinde tak for godt samarbejde til, Sanne, Marianne, Juliane og Rita. Tak for jeres store engagement, og hyggelige timer vi har brugt i gymnastik foreningens tegn. Vi har arbejdet målbevidste og effektivt. Tak!
 Gredstedbro gymnastikforening onsdag d.18/1 2017.
Laila Mogensen, Formand.
 
Gredstedbro Gymnastikforening, Sønderbyvej 19, 6771 Gredstedbro | Email: ggf@sport.dk / CVR-nummer: 33217455