Om GGF » Årsberetning

Årsberetning Gredstedbro gymnastikforening, 2017.

Endnu et år er gået i Gredstedbro gymnastikforening. Endnu et år med vanlig gænge men bestemt også et år med nye opgaver samt udvikling.

 

Det der har fyldt rigtig meget i år, er at bestyrelsen er forholdsvis ny, vi har valgt at uddelegere flere opgaver til andre frivillige, herunder sponsordelen, hvor vi siger mange tak for en formidabel indsats til Torben Madsen, der var en stor andel i et udsolgt juleskrab,u og sikrede sponsor til vores flotte nye foreningsdragter, derudover har han flere tanker i ærmet, til at sikre en stabil indtægt, således at vi kan øge vores udgifter til uddannelse til trænerene og nye redskaber. Selve planlægningen af opvisningen er ligeledes lagt i et udvalg, med Marianne Øllgaard, Pernille Poulsen, Pia Ellegaard og Charlotte Dall, De er med til at sikre et meget spændene program her den 10/3 i Kongeåhallen, som vi glæder os til.
 

Den fælles idrætsforening i Gredstedbro, med Jørgen Lassen som kickstarter er ved at være klar til at blive oprettet, udfordringen ligger i at finde 3 personer der skal sidde i den øverste triologi, og få foreningen igangsat. Alle idrætsforeninger er klar til at blive sammenlagt. Der skal lyde en stor tak til Jørgen Lassen, Hans-Erik Mogensen & Jacob Olesen for et stort analyse- og for-arbejde i at få den fælles forening på benene.
 

Når foreningen går i luften bliver strukturen ændret så der ikke længere er en bestyrelse, men det bliver et gymnastik udvalg, hvor der ligger udvalg under. For gymnastik foreningens vedkomne er opgaverne beskrevet på de forskellige poster, så det skulle være rimeligt at gå til, og vi er allerede igang med at ændre måde omkring bestyrelsesarbejdet, hvor fokus ligger på at uddelegere opgaver og få dem så konkret at folk kan overskue en opgave og derved lettere give en hånd med.
 

Sædvanen tro, bød året på Minilejr med omkring 80 tilmeldte glade børn, ung lederne havde stået for aktiviteterne, med selvvalgt leg, rytme og spring. Der var et gyserløb for 4. og 5. klasse, og dagen blev sluttet af med hårdfarve, sminke og disco. En rigtig hyggelig dag for både store samt små, lejren blev afholdt sammen med JUG.
 

Det lykkedes i år at få oprettet hele 2 yogahold, som blev udsolgt i løbet af no time, og der er efterspørgelse på flere hold, hvilket er meget glædeligt. I januar var der 43 gymnaster der deltog i pigelejr i Vejen idrætscenter og 12 drenge deltog i drengelejr i Hellehallen, hvert år kommer vores ledere hjem med nye ideer fra disse lejre, dejligt at det både er populært for gymnaster som ledere.
 

Årets store højde punkt var selvfølgelig opvisningen, med over 600 betalende tilskuere.Opvisningen var med egne hold, 2 efterskolehold, JTH og Minimix. Vi havde også 3. hold med til område opvisning. Dejligt at se så mange glade børn og voksne bevæge sig glade rund på gulvet. Gredstedbro gymnastik forening består af 266 medlemmer, foruden idræt om dagen der tæller 85 medlemmer. så det er ialt en fremgang ca. 30 medlemmer i forhold til sidste år. Der er 16 hold i foreningen - Dette skyldes meget dygtige leder, der formår at fastholde gymnasterne på holdene.
 

Året har også budt på kurser for både ung ledere samt voksen ledere, nogle har været sammen afsted, og nogle kurser har kun været for ung ledere. Der har været gode tilbage meldinger på kurserne, skønt at blive inspireret, og så kunne anvende det hjemme i foreningen. Dette års opstart af sæsonen, blev erstattet af et spotkursus i modtagning og spring, det var delt op, i holdene, dette kursus blev afholdt sammen med JUG der var fælles frokost i cafeteriet, hvor halinspektør Peter, havde lavet nogle lækre sandwich til os. Om eftermiddagen var det så for ledere med de store gymnaster. Det var en rigtig god og lærerig dag.
 

Igen i år havde vi folk til Owen luft som hjælper ialt 12 personer havde til opgave at holde toiletter rene, og servere mad og det var igen en hyggelig dag, det er ikke så tit at man har populærenavne til at spille live for en, mens man gør toiletter rene og der var glade folk over hele linjen.. Ligeledes deltog vi i Tour de Åge, og Gredstedbro byfest.
 

Fremadrettet vil vi som tidligere nævnt arbejde hen imod at få flere frivillige ind i foreningen til mindre tidsbestemte opgaver, derudover arbejder vi på at få et større samarbejde op med skolen, og vil forsøge i uge 35/36 at inviterer alle årgange i skolen over til engang gymnastik, hvor DGI kommer med deres springtrailer, for at se om dette ikke kan øge antallet af gymnaster. Vi arbejder med at få alternaive hold op for kvinder i alderen 25 - 60, hvor der ikke nødvendigvis står gymnastik på dagsorden. vi har også inviteret alle leder om på Kroen til engang morgenmad på opvisningsdagen, for at få sige tak for en god sæson, samt få en god optakt til opvisningen.

En stor tak til vore voksen ledere samt ung ledere, for jeres store indsats i foreningen, både med at lede gymnastik, hjælpe til byfest, sikre at juleskrab blev udsolgt for først gang, eller gøre toiletter rene til Owen luft, tak skal i have. Ligeledes skal der lyde en stor tak for godt samarbejde med byens øvrige foreninger, vi glæder os til den fælles idrætsforening.
 

Marianne, en tak skal lyde til dig. Du har valgt at stoppe, i bestyrelsen efter 4 år. Du har haft bestyrelsens hårde post som blæksprutte, der har altid været meget at se til og holde styr på, men disse opgave har du udført med stor flid og samvittighedsfuldt, tusinde tak for det, og tak fordi du forsat ønsker at være en aktiv del af det frivillige arbejde i foreningen. Tusinde tak for godt samarbejde til, Sanne, Marianne, Line & Stine. Tak for jeres storeengagement, gode ideer, konstruktiv feedback og hyggelige timer vi har brugt i gymnastik foreningens tegn. Vi har arbejdet målbevidste og effektivt. Tak!


Gredstedbro gymnastikforening søndag d.4/2 2018.

Laust T. Kulmback, Formand.

Gredstedbro Gymnastikforening, Sønderbyvej 19, 6771 Gredstedbro | Email: ggf@sport.dk / CVR-nummer: 33217455